Slovenistični aktiv sestavljamo učiteljice Lea Kastelic, Petra Nedelko, Brigita Pajk Jamnik in Majda Simonič.
Naloge aktiva:

  •  izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih,
  • usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,
  •  timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje, vodenje in izvajanje
    projektov ter sodelovanje pri projektih drugih strokovnih aktivov,
  • izpopolnjevanje in izobraževanje,
  • organizacija in izvajanje dejavnosti, kot so krožki in druge dejavnosti.

Sestavni del pouka so tudi obiski gledališča, ekskurzije, vsakoletni obisk Samostana Stična,
pohod po Jurčičevi poti, srečanja s pisatelji in pogovori z njimi …

Vsako leto se dijaki skupaj z učiteljicama pripravljajo na Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje in tekmujejo na šolskem, območnem in državnem tekmovanju.

 

(Skupno 2.388 obiskov, današnjih obiskov: 1)