VPISNI POSTOPEK

Vpis v prvi letnik v rednih prijavnih rokih* poteka za oba programa enako.

 

1. Prijava za vpis (običajno pošilja osnovna šola)

 1. Učenci in učenke zaključnega razreda osnovne šole izpolnijo prijavnico – Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je dostopna na spletnih straneh MIZŠ: http s://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo.html
 2. Izpolnjeno in podpisano prijavo pošljejo do predpisanega roka 2. 4. 2024!
  • po navadni pošti na naslov: Srednja šola Josipa Jurčiča Cesta občine Hirschaid 3 1295 Ivančna Gorica
  • po elektronski pošti na naslov: ravnateljica@ssjj.si
 3. Prijavi ni potrebno dodajati nobenih prilog!

 

2. Objave stanja prijav 8. 4. 2024 na spletnih straneh MIZŠ

 1. Če je kandidat zadovoljen s stanjem prijave (manj prijav kot je obseg razpisa, učno šibkejši drugi kandidati,…) pusti prijavo, kjer je in ne stori ničesar.
 2. Če kandidat ni zadovoljen s stanjem prijave (veliko več prijav kot je obseg razpisa, učno boljši drugi kandidati,…) lahko dvigne svojo prijavnico in jo PRENESE na drug program oz. na drugo šolo.

 

3. Prenosi prijav do 23. 4. 2024

 1. Postopek:
  • kandidat s starši osebno dvigne prijavnico na prvi šoli, ustrezno dopolni podatke na prijavi in jo prenese na drug program oziroma šolo
  • v dogovoru s šolsko svetovalno službo kandidat oz. starši posredujejo soglasje za prenos prijave in jo potem naslovna šola pošlje na drugo šolo
 2. Po 23. 4. 2023 spremembe prijav kandidatov niso več mogoče!

 

4. Objave stanja prijav in morebitnih postopkov omejitev vpisa

 1. Do 16. 5. 2024:
  • A. prijave dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti (samo v programe, kjer so še prosta mesta)
  • prijave učencev, ki se to šolsko leto izobražujejo v tujini
 2. 29. 5. 2024 na spletnih straneh MIZŠ objave o končnem stanju prijav in programih, kjer bodo omejili vpis
 3. Obveščanje prijavljenih kandidatov o natančnih postopkih vpisa

 

5. Vpis

 1. Vpis v 1. krogu izbirnega postopka bo izveden med 17. 6. in 21. 6. 2024 po naknadnem navodilu in razporedu
 2. 21. 6. 2024 bodo na šolah z omejitvijo vpisa neuspešni kandidati 1. kroga seznanjeni z rezultati in nadaljnjimi postopki
 3. Prijave za 2. krog izbirnega postopka bodo potekale do 26. 6. 2024
 4. Vpis izbranih kandidatov v 2. krogu bo izpeljan 3. 7. 2024
 5. OBJAVA PREOSTALIH PROSTIH MEST 4. 7. 2024 (spletna stran MIZŠ)
 6. Vpisi na preostala prosta mesta do 30. 8. 2024.

 

*kandidati, ki se naknadno oz. izven rednih prijavnih rokov zanimajo za vpis v 1. letnik, SLEDIJO NAVODILOM ZA VPIS V VIŠJI LETNIK!

(Skupno 691 obiskov, današnjih obiskov: 26)