Šola ima učbeniški sklad, kjer si dijaki obeh izobraževalnih programov lahko izposodijo učbenike za celotno šolsko leto.

 

Zbiranje naročil in plačilo

Dijaki bodočih 2., 3. in 4. letnikov prejmejo obrazce za naročilo učbenikov vsaj do konca meseca maja tekočega leta, izpolnjene pa vrnejo do konca junija. Kasnejših prijav, z izjemo opravičene dolgotrajne odsotnosti, prepisa, popravnih izpitov ali zamenjave izbirnih predmetov, ne upoštevamo. Dijaki bodočih 1. letnikov učbenike naročijo ob vpisu.

Obrabnino za učbenike se plača s položnico.

 

Prevzem učbenikov

Naročene komplete dijaki prevzamejo prvi teden novega šolskega leta, in sicer po organiziranem vrstnem redu razredov. Učbenike prejmejo pod pogojem, da so vrnili vso predhodno izposojeno učno gradivo in da so poravnali strošek obrabnine.

 

Vračanje kompletov

Učbenike je treba vrniti zadnji teden pouka. Če se kateri od njih uporablja dve leti, ga je mogoče obdržati še za naslednje leto, vendar se to označi v seznamu in upošteva pri sestavi kompleta za prihodnje leto. Če dijak potrebuje učbenik za pripravo na popravni izpit ali maturo, mora o tem obvestiti skrbnika, ki mu izda ustrezno potrdilo. V primeru, da učbeniki neopravičeno niso bili vrnjeni do konca pouka, se dijaku zaračuna razlika do polne cene gradiva.

Obrazci za izposojo učbenikov so dostopni na spodnjih povezavah.

 

GIMNAZIJA:

 

EKONOMSKI TEHNIK:

 

(Skupno 1.517 obiskov, današnjih obiskov: 5)