Ob prazniku kulture naša šola vsako leto podeli posebna priznanja vsem dijakom, ki so se vsa štiri leta šolanja ukvarjali tudi s kulturo: peli v pevskem zboru, plesali v plesnem krožku, igrali v različnih igricah in predstavah ali kot glasbeniki in pevci igrali in peli na številnih prireditvah v šoli in izven nje. Posebna priznanja kulturnikom vsako leto podelimo na slavnostni prireditvi ob slovenskem kulturnem  prazniku.

V šolskem letu 2019/20 so ta priznanja prejeli člani gledališke skupine Nika Bregar, Petra Jerič, Neja Podržaj, Laura Sila in Kaja Smrekar. V skupini je sodeloval tudi Gašper Herman, poleg tega pa je bil Gašper tudi član plesnega krožka. Dijakinja Nika Škoda nas je razveseljevala s svojimi glasbenimi nastopi in sodelovanjem v gledališki skupini, Ana Eržen  ravno tako s svojimi nastopi ob   klavirju, 4 leta pa je pela v pevskem zboru. Plesal in  pel je tudi Ibro Hodžić, poleg tega pa verjetno ni minila prireditev, da nas ne bi razveselil s svojim igranjem na harmoniko. Posebna priznanja so prejeli tudi štirje pevci pevskega zbora: Špela Rapuš, Lara Miklavčič, Anja Hernec in Matej Zupančič.

Dijaki so se v letih šolanja izkazali na mnogo področjih – tudi na kulturnem. S svojimi nastopi so razveseljevali in bogatili sebe in nas.

                                                                   Vesna Celarc

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov: 2)