Tekmovanje oz. natečaj

 Mentor

 Cankarjevo tekmovanje  Majda Simonič
 Tekmovanje iz fizike  Andreja Eršte, Maruša Potokar
 Tekmovanje iz astronomije  Andreja Eršte
 Tekmovanje iz kemije  Mojca Flajs, Petra Metul
 Tekmovanje iz biologije  Boris Osolnik, Miša Rus
 Tekmovanje iz ekonomije  Profesorji strokovnih predmetov oz. modulov
 Tekmovanje iz zgodovine
 Bralna značka Epi Reading Badge  Mojca Saje Kušar
 Priprava na šolsko in regijsko tekmovanje iz angleščine  Mojca Saje Kušar
 Sodelovanje na natečaju za najboljši srednješolski haiku (angleščina)  Mojca Saje Kušar
 Bralna značka Epi Lectura (španščina)  Mojca Saje Kušar
 Priprava na šolsko in regijsko tekmovanje iz španščine  Mojca Saje Kušar
 Sodelovanje na natečaju za najboljši srednješolski haiku (španščina)  Mojca Saje Kušar
 Bralna značka Epi Lesepreis (nemščina)  Jasmina Balaban
 Priprava in sodelovanje na tekmovanju nemške bralne značke Pfiffikus in Lesepreis (2. letnik)  Nataša Skočir
Priprava in sodelovanje na tekmovanju nemške bralne značke Pfiffikus in Lesepreis (4. letnik)  Marija Majzelj Oven
 Priprava na tekmovanje iz nemščine (3. in 4. letnik)  Nataša Skočir
 Priprava na tekmovanje iz francoščine (3. in 4. letnik)  Marjeta Pogačar

 

(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov: 4)