Letos je razpisana tema RIME SRCA, RITMI SVETA. Dejavnost poteka od razpisa teme in
literature v septembru, priprav, do izvedbe najprej šolskega tekmovanja (29. 11. 2022) za
vse prijavljene, območnega (17. 1. 2023) in državnega tekmovanja (11. 3. 2023).
Organizacijsko delo vodi Majda Simonič.

  • 1. in 2. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) prebirajo delo Veronike Dintinjani
    iz zbirke V suhem doku ter predpisano strokovno literaturo.
  • 3. in 4. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) pa se bodo poglobili v pesniško zbirko Janeza Menarta Srednjeveške pridige in balade,  v roman Umberta Eca Ime rože ter v predpisano strokovno literaturo.

Razpisana  literarna dela in strokovna literatura so podlaga za preverjanje bralne zmožnosti
ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih s prebranim.
Dijak/dijakinja se prijavi svoji učiteljici slovenščine, nato poteka organizacija
tekmovanja. Po prijavi dijaka se po stopnjah organizira priprava dijakov na prebiranje
razpisanega študijskega gradiva (predvidevamo do pet ur za vsako stopnjo). Priprave glede
na prijavo in razpisano literaturo vodita profesorici slovenščine: 2. stopnjo Majda
Simonič, 3. stopnjo Brigita Pajk Jamnik.

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov: 1)