POSTOPEK PREPISA Z DRUGE SREDNJE ŠOLE

PRIPOROČILO: Primeren čas za oddajo vloge je od aprila do junija za vpis v naslednje šolsko leto septembra.

 

1. Pošiljanje vloge

Kandidat/ka pošlje vlogo s svojimi podatki in razlogi za prepis, lahko po navadni pošti ali po elektronski pošti šolski svetovalni službi: karmen.pecaric@ssjj.si . Vlogo predvidoma napiše kandidat/ka sam/a, svoje soglasje za prepis pa s podpisom potrdijo tudi starši oz. skrbniki. Obvezne priloge:

 • Fotokopija spričevala zadnjega razreda osnovne šole
 • Fotokopije spričeval vseh do sedaj opravljenih letnikov srednje šole
 • Fotokopije obvestil o uspehu, če zadnji letnik ni bil uspešno zaključen
 • Če gre za prepis med šolskim letom, seznam pridobljenih ocen

 

2. Obravnava vloge

Šola obravnava vlogo in odloči:

 • Ali je kandidat/ka lahko sprejet/a ali ne
 • Če je kandidat/ka sprejet/a, so v odgovoru navedeni tudi pogoji, ki jih mora ob tem izpolniti
 • Šola o tem pisno obvesti kandidata/ko

 

3. Odločitev

Kandidat/ka pretehta postavljene pogoje in…

 • Lahko odstopi od prošnje za vpis na našo šolo
 • Potrdi, da sprejema pogoje in da ostaja pri odločitvi za vpis

 

4. Povabilo k vpisu

Šola povabi kandidata/ko k vpisu in mu/ji…

 • Predstavi razrednika, učitelje in razred, v katerega se vključuje
 • Uredi vpisno dokumentacijo (podpisi soglasij, prijavnic, naročilnic,…)
 • Pripravi osebni izobraževalni načrt, če mora opraviti še kakšne manjkajoče obveznosti (diferencialni izpiti)

 

(Skupno 191 obiskov, današnjih obiskov: 5)