NZD -1:

Ne opravi samostojno najenostavnejših gibalnih nalog. Ne doseže predpisane obveze v šp. opremi.

ZD – 2:

Opravi enostavne gibal. naloge, ki so v izvedbi pogosto še zelo pomanjkljive in grobe.

DB – 3:

Uspešno izvede enostavne in srednje zahtevne gibal. naloge, pri zahtevnejših ima še težave.

PDB-4:

Uspešno in samostojno opravlja številne zahtevne gibal. naloge. Manjka še nekaj natančnosti in teoretičnega znanja.

ODL-5:

Obvlada najzahtevnejše gibalne naloge v različnih športih. Univerzalen, v mnogih športih panogah presega znanje, ki je določeno v učnem načrtu. Dobro obvladuje teoretična znanja, povezana s procesom športne vzgoje.

Vsebine, ki jih ocenjujemo:

VSEBINE , KI SE OCENJUJEJO, LAHKO UČITELJ V DOGOVORU Z DIJAKI RAZPOREDI TUDI DRUGAČE.

1. letnik:

 • Odbojka- zg. in sp. odboj
 • SKP (splošna kondicij. priprava) – skoki s kolebnico in druge vaje za moč
 • Nogomet- vodenje, podaje in zaustavljanje žoge po tleh.
 • Košarka – vodenje in dvokorak
 • Gimnastika- prevali, stoja na rokah z asistenco
 • Ples- stand. in LA plesi
 • ABC atletike in tek 600 m
 • Vzgojna ocena

2. letnik:

 •  Atletika- vzdržljivostni tek (Cooper ali 24 minutni tek) in tek na 600 metrov
 • Odbojka- zg. servis ter zg. in sp. odboj v gibanju ali individualno na mestu
 • Gimnastika- levji skok z odriv. deske ali trampolina, osnovni skoki s trampolina, premet v stran, vaja na orodju (gred, preskok, krogi)
 • Košarka- vodenje, obrat (rolling), polaganje na koš po vtekanju, pivotiranje in dvokorak
 • Nogomet- zaustavljanje visokih žog, strel na gol po slalom vodenju
 • SKP – vaje za moč
 • Vzgojna ocena

3. letnik:

 •  Atletika- predaja štafetne palice, vzdržljivostni tek, skok v daljino in višino ter 600 m.
 • Odbojka- napadalni udarec, podaja za napadalni udarec in enojni blok NU
 • Ples- plesna koreografija hip-hop ali kaj podobnega
 • Gimnastika- salto in levji skok s trampolina, vaja na orodju
 • Košarka – met na koš z eno roko, blokade
 • SKP ali/in fitnes: program dela v fitnesu, demonstracija vaj
 • Nogomet- hitro slalom vodenje, strel na gol po dvojni podaji
 • Vzgojna ocena

4. letnik:

 •  Atletika- suvanje krogle, vzdržljivostni tek ter tek na 600 metrov
 • SKP – vaje za moč in gibljivost
 • Odbojka- igra
 • Košarka- igra
 • Nogomet- igra
 • Igre z loparji – osnovni udarci, servis in igra
 • Gimnastika- vaja na orodju
 • Vzgojna ocena

Dijak lahko pri določenih ocenjevanjih, ki jih določi učitelj izbira med dvema vsebinama kaj bo ocenjevan. Dijak praviloma pridobi v enem šol. letu 3 ocene iz praktičnega dela in 1 vzgojno oceno. Pri programu EKT 3. in 4. letnik, kjer imajo le 2 uri športne vzgoje na teden pa praviloma 2 oceni iz praktičnega dela in 1 vzgojno oceno.

KRITERIJI ZA OCENE PRI VZDRŽLJIVOSTNIH TEKIH:

1.)  Cooperjev test (tek 12 minut)-kriteriji za FANTE/DEKLETA

 • Ocena  5: pretečenih 11 krogov ali več / za dekleta pretečenih 9,5 krogov ali več
 • Ocena  4: pretečenih 10 krogov ali več / za dekleta pretečenih 8,5 krogov ali več
 • Ocena 3: pretečenih 9 krogov ali več / za dekleta pretečenih 7,5 krogov ali več
 • Ocena 2: pretečenih 7 krogov ali več / za dekleta pretečenih  6 krogov ali več
 • Ocena 1: pretečenih manj kot 7 krogov / za dekleta pretečenih manj kot 6 krogov.

2.) Tek na 600 metrov – kriteriji za ocene pri FANTIH / DEKLETIH

 •  Ocena 5: za čas 1,55 minute ali hitreje / za dekleta za čas 2,20 minute ali hitreje
 • Ocena 4: za čas 2,10 minute ali hitreje / za dekleta za čas 2,40 minute ali hitreje
 • Ocena 3: za čas 2,35 minute ali hitreje / za dekleta za čas 3,00 minute ali hitreje
 • Ocena 2: za čas 3,00 minute ali hitreje / za dekleta za čas 3,40 minute ali hitreje
 • Ocena 1: za slabši čas od 3,00 minute / za dekleta za slabši čas od 3,40 minute

3) Tek 24 minut – kriteriji za ocene – DEKLETA  

 • Ocena 5: vsaj 14 pretečenih krogov
 • Ocena 4:  vsaj 12 pretečenih krogov
 • Ocena 3: vsaj 10 pretečenih krogov
 • Ocena 2: vsaj 8 pretečenih krogov

Nazaj

(Skupno 4.843 obiskov, današnjih obiskov: 5)