Mentorji: Mojca Saje Kušar, Dragica Eržen, Jernej Podgornik

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja odlično priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

Program je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko vključijo prek vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije in možnosti življenja v EU.

Šole ambasadorke, kot del svojega učnega programa, izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje so imenovani za mentorje ambasadorje, ki so odgovorni za izvajanje programa v šoli;
  • izbrani učenci postanejo dijaki ambasadorji in skrbijo za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
  • mentor dijakom posreduje učna gradiva EU in skrbi, da le-ti lahko delijo svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbujajo k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola ustanovi infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);
  • mentor s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravi dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • mentor skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organizira tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji opravljajo posebne naloge, povezane z EU, med drugim organizirajo evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljajo stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko skrbijo tudi za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.

 

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov: 1)